BOSNIA AND HERZEGOVINA 3

Bosnia and Herzegovina No. 3. Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inžinjering d.o.o. (EGS) v. Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik, Okružni Privredni Sud [District Commercial Court], Bijeljina, Case No. 59 0 Ps 018507 12 Ps 3, 17 September 2012 and Viši Privredni Sud [High Commercial Court], Banja Luka, Case No. 59 0 Ps 018507 12, 14 March 2013

Yearbook
Yearbook Commercial Arbitration, S. W. Schill (ed.), Vol. XLIII (2018)

Country
Bosnia and Herzegovina

Excerpt
Excerpt decision BOSNIA AND HERZEGOVINA 3

Topics in BOSNIA AND HERZEGOVINA 3
¶217 » Referral to arbitration in general
¶220 » “Null and void”, etc.
¶704 » European Convention of 1961

< Back to overview